HKS affiliate, Cathy Lanier, receives prestigious award